Priorități

  • să-i mențină pe elevi cât mai mult timp în spațiul școlii, oferindu-le activități atractive
  • să prezinte conținuturile în mod integrat, utilizând metode de predare care să le dezvolte creativitatea, gândirea critică, generalizarea, problematizarea
  • să utilizeze mijloace moderne de învățare care să trezească interesul elevilor pentru învățare și să reducă abandonul școlar
  • să promoveze utilizarea ICT în predarea conținuturilor, în învățarea bazată pe proiect, sau în activitățile desfășurate în programul After school
  • să recupereze elevii cu CES
  • să îmbunătățească performanța academică a elevilor prin îmbinarea celor trei forme ale educației formală, non-formală, informală
  • să promoveze valori ca democrația, cetățenia europeană,  preocuparea pentru mediul înconjurător