ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE

  • cerere-tip de înscriere  de la secretariatul școlii (disponibilă începând din 11 aprilie);
  • certificat de naştere al copilului (original și copie xerox);
  • bulletin/carte de identitate al părintelui/tutorelui legal (original și copie xerox);
  • Adeverință medicalăde la medical de familie, în care se menționează vaccinările și eventualele boli cronice
  • Părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului; Declarația celuilalt părinte că este de acord cu înscrierea la unitatea școlară;
  • Pentru copii care împlinesc 6 ani între 01.09.2022 și 31.12.2022 și au frecventat grădinița – recomandarea eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar;
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare pentru copii care împlinesc 6 ani între 01.09.2022 și 31.12.2022 și care nu au frecventat grădinița, s-au întors din străinătate;
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).