Main Menu

Despre noi

Școala Gimnazială ”Aron Cotruș”este o instituție publică din cartierul Grădiște situată în partea de Est a Municipiului Arad care furnizează educația pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 6-15 ani, de la clasa pregătitoare și până la clasa a VIII-a, fiind singura unitate școlară din zonă pentru această categorie de vârstă. În unitate își desfășoară activitatea educativă, 661 de elevi și 60 cadre didactice.


În școală este implementat sistemul de învățământ alternativ ”Step by Step”, care s-a dezvoltat și funcționează pe lângă sistemul de învățământ tradițional.
Unitatea de învățământ funcționează în trei corpuri de clădire situate în trei părți diferite, acoperind toate zonele din cartier. În localul de pe strada Ardealului, funcționează învățământul primar tradițional, în localul de pe strada Petru Rareș nr.20, își desfășoară activitatea elevii din ciclul gimnazial, iar în partea stângă a cartierului își are locația clasele de program alternativ Step by Step.La ciclul primar, învățământ tradițional, avem 5 clase (una pe nivel) iar la clasele de Step by Step câte două pe nivel. Ciclul gimnazial funcționează cu 3 clase pe nivel.


Atât la ciclul primar, învățământ tradițional cât și la cel gimnazial funcționează programul ”Școală după școală”, datorită solicitărilor provenite din partea părinților.
Baza materială s-a realizat cu ajutorul finanțării primite de la Primărie, Consiliul local, dar și prin sprijinul Asociației părinților care funcționează în școală ca un partener la educație. În acest scop au fost modernizate clasele, curtea școlii, s-a construit o cantina școlară, un teren de sport cu gazon artificial și o sală de sport.
Unitatea noastră este o școală cu deschidere, primitoare pentru nevoile fiecărui educabil, de aceea un număr mare de elevi cu dificultăți în învățare, cu autism, ADHD, sindrom down își găsesc locul în drumul spre propria formare.


Cadrele didactice din școală sunt preocupate de actul și calitatea predării, de individualizarea învățării, de alegerea celor mai bune și eficiente metode, procedee și mijloace pentru ca parcursul școlar al fiecărui elev să fie realizat în ritm propriu. O atenție deosebită acordăm celor trei forme de educație- formală, informală, nonformală, și încercăm o îmbinare a celor trei pentru a realiza o învățare de succes.


Personalul din școală este angrenat în numeroase proiecte de parteneriat educational care se desfășoară la nivel local, regional, national. În acest scop avem un parteneriat cu Centrul Cambridge, organizând și susținând examene Cambridge pentru elevii noștri.